Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez NOVUM Finance Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w dalszej części zwanego „RODO”) informujemy:

Administrator danych osobowychNovum Finance sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,
(51-116), ul. Wołowska 8,
e-mail: info@pozyczkinovum.pl,
tel.: 71 88 88 089
Inspektor ochrony danychAneta Miśkowiec-Majewska
e-mail: dpo@pozyczkinovum.pl,
adres do korespondencji: Novum Finance sp. z o.o., ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław
Skąd pozyskaliśmy dane osoboweTwoje dane zostały nam udostępnione bezpośrednio przez Ciebie w związku z zapisem na organizowaną przez Administratora konferencję.  
Cele i podstawy przetwarzania danych osobowychTwoje dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji konferencji, w tym w celach kontaktowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a więc prawnie uzasadniony interes polegający na organizacji konferencji oraz przesyłaniu informacji organizacyjnych, w tym marketingowych (jeśli wyrazisz zgodę Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych).
Odbiorcy danych osobowychTwoje dane mogą być udostępniane podmiotom wspierającym naszą działalność, takim jak spółki z grupy kapitałowej, podmioty świadczące usługi prawne, podmioty wspierające naszą infrastrukturę informatyczną.
Okres przechowywania danych osobowych (retencja danych)Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia konferencji. Dane osobowe (adres email) przetwarzane dla celów marketingowych będą przetwarzane do momentu wycofania zgody bądź wniesienia sprzeciwu.
Przekazywanie danych poza EOGTwoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Prawa osoby, której dane dotycząTwoje prawa to:
Otrzymanie informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych oraz ich kopii (art. 15 RODO).
Sprostowanie danych, gdy są nieprawidłowe, np. nieaktualne lub niekompletne (art. 16 RODO).
Usunięcie danych („prawo do bycia zapomnianym”), w sytuacjach opisanych w art. 17 RODO.
Ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO).
Wniesienie skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO)
Jak zgłosić żądanieWysyłając wiadomość e-mail na adres: dpo@pozyczkinovum.pl,
Wysyłając list pocztą tradycyjną lub osobiście pod adresem: Novum Finance sp. z o.o., ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław
Wymóg podania danychPodanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne aby umożliwić nam wykonania celów wskazanych powyżej. Niepodanie danych osobowych może skutkować uniemożliwieniem lub utrudnieniem realizacji powyższych celów.
Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzjiTwoje dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Scroll to Top